Příspěvky

Procházka ke kapličce nad tunely

Zpět v čase: Mezi břehy Bečvy

Od kaple na Vinohrádku

Kterak jsme si vyšlápli okolo Zábřeha a nezmokli

Zpět v čase: Z hanáckého Jeruzaléma

Připraveno nejen pro obry

Přes Troják k ratajským věžím i zborovickým zámkům

Mysločovickou kapli postavil kupec, který se ubránil zlodějíčkům

Kvíz: Školní rok nastal...

Napajedelské emiráty daly větračům ochutnat svých půvabů

Na Halašku za výhledem na pořádný kus světa

Není kaple jako kaple

Vísky zdobí starobylý kostel i betlém

Když se výletová improvizace zvrtne v přeshraniční rekord

Na konci světa...

Pozdrav z Račího údolí

Výhledy z Marušky

Kterak jsme se nechali očarovat krajinou soch a výhledů

Přes Holý kopec ke Svaté studánce

Pohledy ze středu Moravy