17. prosince 2011

Procházka po arkádách a jiných renesančních památkách

Málokdo by v zámeckém areálu v Tovačově, který není ve zrovna nejlepším stavu, hledal něco výjimečnějšího než prachobyčejné venkovské šlechtické sídlo, jež je z dálky viditelné díky vysoké věži zvané Spanilá. Jenže právě zde, v tomto pomalu rekonstruovaném areálu, se poprvé v moravském prostředí a na sever od Alp vůbec objevují prvky italského uměleckého slohu, jehož vzorem je antika – renesance.

27. října 2011

Po stopách Velké Moravy

„Kdyby byly brány v úvahu jen její politické dějiny, zůstala by Velká Morava pouze drobnou historickou epizodou na východním pomezí franské říše, která by v historických příručkách byla maximálně zmíněna jednou či dvěma větami. Co z ní učinilo tak výrazný a neopominutelný historický fenomén, byla činnost a kulturní dílo cyrilometodějské misie, které mělo tak dalekosáhlý význam pro kulturní – a namnoze i politický – vývoj velké části slovanského světa na dlouhá staletí.“

1. října 2011

Moravou za Četnickými humoreskami

"My jsme ten národ veselých četníků, kdo má rád nás, ten vítán je nám vždy, ve dne i v noci podle zákoníku, v službu spějem, ať leje a hřmí..." V průběhu desetiletí 1997-2007 bylo možné tuto píseň zaslechnout v brněnské Staňkově ulici z areálu Jaselských kasáren. Vojenský objekt se pod rukama filmařů změnil ve středobod úspěšného seriálu České televize Četnické humoresky

24. září 2011

Olomouc, na Moravě nejpamátnější

Můžete si říkat, co chcete, hájit svoji ves či město, ale Olomouci přívlastek v titulku neodpářete. Jediné, co opravdu můžete udělat, je zakoupit si jízdenku na vlak, při příjezdu se nenechat odradit prozatím nepříliš vzhlednými perony hlavního nádraží (oprava již je konečně v plánu), dojet tramvají blíže k centru a... a pak mi dáte za pravdu, i když řadu zajímavostí najdete i mimo historické jádro hanácké metropole. 

31. srpna 2011

Hřebečsko, kulisa dopravních tepen

Železniční koridor z Olomouce přes Českou Třebovou na Prahu, silnice od Olomouce na Hradec Králové a Liberec či od Brna, potažmo Vídně, do Polska. To jsou trasy, kudy denně proudí stovky, ne-li tisíce lidí ve vlacích nebo vozech přes oblast, které se před druhou světovou válkou říkalo Schönhengstgau - česky Hřebečsko.

27. srpna 2011

Morava v UNESCO, UNESCO na Moravě

Česká republika je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO v současnosti zastoupena dvanácti významnými památkami či areály, sedm z nich přitom leží na historickém území Moravy, zbylých pět najdete v Čechách, české Slezsko není mezi "světovými divy" prozatím zastoupeno. Na následujících řádcích si stručně představíme moravské divy, postupně, jak byly na seznam UNESCO zařazovány. 

21. srpna 2011

Vítejte na blogu Moravského turisty

"Ta naše Morava je jistě krásná zem..." zpívá se v jedné známé lidové písni. Moravský turista, tedy já, přišel jednou s nápadem vytvořit internetovou moravskou turistickou encyklopedii, která by obsáhla všechna zajímavá, krásná či jinak přitažlivá místa Moravy a Slezska. Na encyklopedii začal pracovat, nejprve s vervou, postupně však ubývalo času a turista zjistil, že na to tak nějak nestačí a vytvořit tak obsáhlé internetové dílo sám je docela nemožné, zvlášť kdyby ještě informace měly být pravidelně aktualizované. Vždyť encyklopedie měla obsáhnout přes tisícovku míst a pak dále významné stavby, organizace, naučné stezky... Zkrátka všechno, co by výletníkům mohlo připadat zajímavé. 

Práce na encyklopedii utichly, ale Moravský turista, ač toho času stále nemá příliš a spíše to bude ještě horší, jde na to znovu, ale jinak. Již nechce obsáhnout všechno, ale chce Moravu a Slezsko tak nějak představit formou blogu v tematických celcích, jak například Morava renesanční, kde vedle sebe určitě budou v jednom příspěvku stát měšťanské domy ve Slavonicích, historické jádro Telče, ale i tovačovský zámek, který na pohled nevypadá tak lákavě. Známé i méně známé zajímavosti nějak spolu spjaté. 

Blog bude vznikat, jak to časové podmínky a další okolnosti dovolí, bez termínů, lhůt. Určitě se tu brzy již ale něco dočtete, tak vyčkávejte a klidně turistujte bez Moravského turisty, pak tu třeba budete moci zavzpomínat na pěkný výlet a zároveň dostanete tip na další...