10. listopadu 2012

Olomouc: Jezuitský konvikt

Pracoviště olomoucké Univerzity Palackého se mohou pochlubit celou řadou výstavných paláců a rezidencí. Největším klenotem mezi nimi je někdejší jezuitský konvikt, nepřehlédnutelná barokní upomínka dlouhé a složité historie nejstarší moravské vysoké školy. Od ukončení jeho rekonstrukce letos uplynulo rovných deset let.

27. října 2012

Olomouc: Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie

Mezi panelové domy sídliště na rozhraní někdejších obcí Povel a Nové Sady asi jen málokterý návštěvník města zavítá. Ono není moc o co stát, pomineme-li po nedávných rekonstrukcích a úpravách na jedné z fasád zářící moravskou orlici. A také povelskou kapličku. 

4. října 2012

Olomouc: Korunní pevnůstka

Zajímavě klikatou historií se může pochlubit areál tzv. Korunní pevnůstky, krásné ukázky bastionového opevnění Olomouce. Vojsko zde skladovalo děla, Olomoučané tu sušili prádlo, dnes velkou část využívá městská botanická zahrada, sklad se mění na Pevnost poznání a z bastionu bude jednou amfiteátr.

10. září 2012

Olomouc: Fort Tabulový vrch

Málokterá nemocnice se může pochlubit tím, že jí patří nějaká kulturní památka. Olomoucká fakultka může. Právě v jejím areálu se rozkládá jedna z prvních předsunutých pevnůstek někdejší císařské pevnosti, fort Tabulový vrch, německy Tafelberg. Nemocnice jej získala od armády za symbolickou korunu v roce 2009 a využívá ho pro svůj archiv. Během Dnů evropského dědictví 2012 se do něj poprvé mohli podívat také turisté. Zatím jednorázově, budoucí pravidelné zpřístupnění se ovšem plánuje. 

6. září 2012

Olomouc: Boží muka v Tovární ulici

Zřejmě nejstarší dochovanou drobnou architektonickou památkou Olomouce jsou renesanční boží muka v nepříliš okulibé Tovární ulici. Mezi bytovkami, popelnicemi a estakádou silničního průtahu poblíž podniku Zora jsou dočista k přehlédnutí. 

28. srpna 2012

Pod křídly baculatých andělíčků: Na zámeckém dvoře

Bylo by logické, když už jsme se posledně v cestě po barokních krásách věnovali poutním kostelům, pokračovat po „běžných“ chrámech městských a venkovských. Vezměme to ovšem trochu nelogicky a opusťme církevní půdu - ještě na ni řeč určitě přijde. Na naši návštěvu nyní čekají honosné zámecké areály.

22. srpna 2012

Olomouc: Radniční orloj

Chemik se zkumavkou, dělník v montérkách, mlékařka nebo výjev z Jízdy králů. Jako z jiného světa působí ve výklenku v severní stěně goticko-renesanční budovy radnice podoba orloje v duchu socialistického realismu, kterou mu dal v 50. letech minulého století malíř Karel Svolinský, rodák ze Svatého Kopečku, se svou manželkou. Jako z jiného světa je vůbec v rámci celého Horního náměstí, ovšem právě to z něj dělá významný poutač pozornosti. 

21. srpna 2012

Olomouc: Kaple sv. Isidora v Řepčíně

Barokní kaple v Řepčínské ulici v Olomouci-Řepčíně je nejstarší stavební památkou této městské části a někdejší samostatné obce. Pochází z 18. století a je zasvěcena sv. Isidorovi, patronu rolníků, jak hlásá nápis na štítě. Zasvěcení se vztahuje ke sv. Isidorovi z Madridu, který celý život pracoval na polích víře rozličně otevřených pánů a svoji práci vždy odvedl ku jejich spokojenosti, byť část dne vždy věnoval modlitbám. Pokoru a pracovitost nepovažoval za nic ponižujícího, byl skromný, milosrdný a dobrý, a to i ke zvířatům. Svatořečen byl v roce 1622. 

11. srpna 2012

Olomouc: Dóm sv. Václava

Nejsevernější ze tří návrší historického centra Olomouce, Václavské, je osídleno od poloviny 11. století, kdy sem přemístila z vedlejšího Petrského návrší (tzv. Předhradí – dnešní náměstí Republiky a Biskupské náměstí) své sídlo olomoucká údělná přemyslovská knížata. A ta také stojí za založením kostela sv. Václava – zkraje 12. století dal kníže Svatopluk vystavět trojlodní románskou baziliku s dvojvěžovým průčelím, vysvěcena byla za čtvrt století, 30. června 1131, za přítomnosti českého knížete Soběslava I. biskupem Jindřichem Zdíkem, který později k chrámu nechal přistavět skvostný románský biskupský palác – k bazilice bylo z Petrského návrší přeneseno sídlo biskupství a stala se z ní katedrála.

8. července 2012

Pod křídly baculatých andělíčků: Kam kráčejí kroky poutníků

„Velehradská basilika se svým tajemným světlem, které se zdá vycházet z vnitřku chrámu, se svou záplavou zlatých forem a soch světců, působí dojmem nebe na zemi.“ Tato slova o poutním chrámu ve Velehradě vyřkl kardinál Tomáš Špidlík, významný teolog původem z Boskovic. Na Velehradě v době druhé světové války studoval, taktéž pedagogicky působil a v roce 2010 v bazilice našel místo posledního odpočinku. Jeho slova jakoby zároveň symbolizovala obecnou podstatu poutních míst – tajemné světlo, dojem nebe na zemi...

27. května 2012

Pod křídly baculatých andělíčků: Ze světového pohledu

Manýristické arkády zámku v Moravské Třebové, o kterém jsme si povídali v článku o moravsko-slezských renesančních památkách, jakoby ukončovaly panování renesance v umění a ohlašovaly brzký příchod baroka, příchod baculatých andělíčků. Pod jejich křídly se výrazně promění tvář moravské a slezské krajiny, podoba měst a vsí. Nejvýrazněji ze všech stavebních slohů vůbec.

16. března 2012

Románské otisky v moravskoslezské krajině

Zatímco z velkomoravských staveb se do dnešních časů dochovaly jen odkryté půdorysy, památek, které pamatují 11. a 12. století, tedy dobu, kdy v architektuře panoval románský sloh, a které jsou stále funkční, je na území Moravy a Slezska mnohem více. Že vzpomínáte jen na znojemskou rotundu? Nevadí...

26. února 2012

Brno a Olomouc pod nově lomeným obloukem

V našem povídání o významných moravských a slezských gotických památkách jsme se zcela záměrně vyhnuli dvěma zásadním stavbám, které jsou nedílnými součástmi panoramat Brna a Olomouce. Někteří z vás, čtenářů, si toho všimli a ptali se, kde že katedrála sv. Petra a Pavla a dóm sv. Václava jsou. Inu, jsou tady.

5. února 2012

Morava a Slezsko pod lomeným obloukem

Vysloví-li se jméno francouzského hlavního města Paříže, bez rozpaků si všichni vybaví Eiffelovu věž, zámek Versailles či přídomky jako město módy, nejromantičtější město na světě nebo nejkrásnější město Evropy. Jen málokdo však ví či si uvědomí, že Paříž a její okolí, region Île-de-France, byly v první polovině 12. století kolébkou nově vzniklého tzv. lomeného slohu, který později dostal od italských humanistů název gotický – toto označení má původ ve jménu germánského etnika Gótů, jejichž umění bylo považováno za barbarské, stejně jako za barbarskou považovali humanisté v Itálii gotiku.

17. ledna 2012

Brno, to je zlatá loď (část I)

Těžko jen lze najít člověka, který by neznal písňová slova Ivana Mládka „Brno, to je zlatá loď, za děvčaty z Brna choď“. Na následujících řádcích ale nebudeme hodnotit brněnské dívky a ženy (vůči ostatním Moravankám by to ani nebylo fér), nýbrž se podíváme na největší moravské a kdysi taktéž zemské hlavní město dokola a kolem.