Příspěvky

Křížová cesta s výhledem do rovin i kopců

Zubštejn, nejpůvabnější ze zřícenin na Vysočině

Kterak jsme se prohřáli mezi hanáckými zámky

Olomouc: Chomoutovské jezero