2. ledna 2013

Olomouc: Terezská brána

Když se na konci 19. století začala Olomouc vzpouzet omezujícímu sevření pevnostních valů, odnesly to jako první městské brány. Dodnes se z tereziánských hradeb dochovala jediná – pojmenovaná po císařovně Marii Terezii.