16. listopadu 2013

Olomouc: Právnická fakulta a památník bojovníků za svobodu a demokracii

„Tady se můžete klouzat, soudruzi,“ zněl jeden ze vzkazů adresovaný olomouckým funkcionářům komunistické strany na zdi z krabic, kterou před sídlem okresního výboru vládnoucí strany vybudovali Olomoučané a studenti v listopadu 1989. Tím sídlem paradoxně byla jedna z dnešních budov Právnické fakulty Univerzity Palackého…

29. října 2013

Exkurze do průmyslové historie

Morava a Slezsko platily ve starém Rakousku za nejprůmyslovější regiony a není žádným tajemstvím, že právě tuto úrodnou a na nerostné suroviny a šikovné lidi bohatou oblast protnula jedna z prvních železnic budovaných v mocnářství. Přestože většina podniků má svá nejlepší léta dávno za sebou a řada z nich zmizela úplně, zůstala nám tu rozeseta četná technická muzea, která zlatou éru moravskoslezského průmyslu připomínají. Na některá se na následujících řádcích blíže podíváme.

13. září 2013

Olomouc: Opevnění starých Bělidel

Není to tak dávno, co byly při opravách kanalizace v olomoucké Studentské ulici objeveny mostní klenby někdejšího bastionu číslo 11. Touto propustí do města vtékalo jedno z ramen řeky Moravy, zvané Mlýnský potok nebo také Malá či Kraví Morava, a v těchto místech se také lámalo k jihu bastionové opevnění města.

8. září 2013

Olomouc: Locatelliho bastion (letní kino)

Pomineme-li dělostřelecká postavení Korunní pevnůstky, pak je Locatelliho bastion, který přehrazuje městské parky pod Olomouckým hradem, jediným dochovaným bastionem někdejší olomoucké barokní pevnosti. A také nejstarším.

25. srpna 2013

Olomouc: Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie s klášterem

Dominikánský svatostánek v Sokolské ulici sice nepatří mezi nejznámější olomoucké zajímavosti, že by šlo o místo nezajímavé, se však říct vůbec nedá. Proč, to napoví už samotný pohled na stavbu kostela…

9. srpna 2013

Olomouc: Hlavní nádraží

Tak už je to prý opravdu na spadnutí. Podchod nespadne. Po letech slibů, odkládání a různých se tahanic se již brzy dělníci pustí do rekonstrukce olomouckého hlavního vlakového nádraží, vstupní brány do města. A tak si pojďme něco o stanici povědět.

1. června 2013

Olomouc: Jezuitská škola (depozitáře Vlastivědného muzea)

Olomoucká univerzita si letos připomíná 440 let od svého vzniku, respektive udělení promočního práva zdejší jezuitské koleji, a tak je záhodno si připomenout, kam tehdejší studenti chodili do školy. Leccos již napověděl článek o konviktu a další nápovědou budiž, že ten dům je docela nezbytný pro komunikaci ve městě – kdo nechce být přejet tramvají, rád uhne do proraženého průchodu, byť poničeného vandaly…

26. května 2013

Olomouc: Bývalá dobytčí tržnice (OD Senimo)

Začátkem dubna uplynulo dvacet let od chvíle, kdy byl v Olomouci otevřen obchodní dům Senimo. Není to však ledajaký obchoďák. Zatímco na předměstích i v centru města zákazníci najdou hlavně obchody zahraničních řetězců, tento patří Hanákům – zemědělskému družstvu v nedaleké Senici na Hané.

19. května 2013

Pod křídly baculatých andělíčků: Klášterní tajemství

Kláštery coby místo následování cesty Ježíše Krista byly odnepaměti pro běžné smrtelníky jiným světem. Jenže proklamovaný skromný život v modlitbách a svědomité práci nebyl pro některé řeholníky vždy úplně na prvním místě, a tak se kláštery stávaly významným politickým a hospodářským hráčem. Ruku v ruce s tím se i přes různé pohromy zvyšovala výstavnost jejich sídel. Zvlášť v době baroka.

16. února 2013

Olomouc: Zdíkův palác

Když na jaře roku 1867 poškodila vichřice střechu gotického ambitu přiléhajícího k dómu sv. Václava, nikdo netušil, k jakému zajímavému objevu řádění živlu přispělo. Karel Biefel, arcibiskupský inženýr, který byl povolán k obhlídce škod, se po výstupu do poničeného podkroví nestačil divit.

9. února 2013

Olomouc: Klášter Hradisko

Moravský Escorial. Tak je pro svou podobu se španělským královským palácem přezdíván barokní komplex někdejšího kláštera Hradisko, který je po staletí usazen na břehu řeky Moravy, na dohled z oken v severních stěnách olomouckého hradu. Dávno již sice neslouží původnímu účelu, ovšem i ten nynější je bohulibý.

2. ledna 2013

Olomouc: Terezská brána

Když se na konci 19. století začala Olomouc vzpouzet omezujícímu sevření pevnostních valů, odnesly to jako první městské brány. Dodnes se z tereziánských hradeb dochovala jediná – pojmenovaná po císařovně Marii Terezii.