8. července 2012

Pod křídly baculatých andělíčků: Kam kráčejí kroky poutníků

„Velehradská basilika se svým tajemným světlem, které se zdá vycházet z vnitřku chrámu, se svou záplavou zlatých forem a soch světců, působí dojmem nebe na zemi.“ Tato slova o poutním chrámu ve Velehradě vyřkl kardinál Tomáš Špidlík, významný teolog původem z Boskovic. Na Velehradě v době druhé světové války studoval, taktéž pedagogicky působil a v roce 2010 v bazilice našel místo posledního odpočinku. Jeho slova jakoby zároveň symbolizovala obecnou podstatu poutních míst – tajemné světlo, dojem nebe na zemi...