27. října 2011

Po stopách Velké Moravy

„Kdyby byly brány v úvahu jen její politické dějiny, zůstala by Velká Morava pouze drobnou historickou epizodou na východním pomezí franské říše, která by v historických příručkách byla maximálně zmíněna jednou či dvěma větami. Co z ní učinilo tak výrazný a neopominutelný historický fenomén, byla činnost a kulturní dílo cyrilometodějské misie, které mělo tak dalekosáhlý význam pro kulturní – a namnoze i politický – vývoj velké části slovanského světa na dlouhá staletí.“

1. října 2011

Moravou za Četnickými humoreskami

"My jsme ten národ veselých četníků, kdo má rád nás, ten vítán je nám vždy, ve dne i v noci podle zákoníku, v službu spějem, ať leje a hřmí..." V průběhu desetiletí 1997-2007 bylo možné tuto píseň zaslechnout v brněnské Staňkově ulici z areálu Jaselských kasáren. Vojenský objekt se pod rukama filmařů změnil ve středobod úspěšného seriálu České televize Četnické humoresky