26. ledna 2014

Olomouc: Číslo popisné 335, nejužší dům

O Ztracené ulici v centru Olomouce se říká, že přišla ke svému jménu poté, co byly otevřeny další spojnice olomouckého hradu a vznikajícího města a ona tak ztratila svou obchodnicko-řemeslnickou funkci. Jak víme dnes, zas tak ztracená z tohoto pohledu není, a navíc v ní můžeme najít jednu olomouckou raritu – nejužší olomoucký dům.